Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych

Od 3 kwietnia 2023 roku do 15 maja 2023 roku można składać wnioski na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które będą służyć wszystkim użytkownikom Ogrodów.

Każdy kto chce ubiegać się o dotacje powinien złożyć wniosek (każdy w osobnej kopercie), lub wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy dofinansowania infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w terminie od dnia 03.04.2023 r. do 15.05.2023 r. w godzinach pracy urzędu do kancelarii Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, z siedzibą przy ul. P.O.W.10/16 (liczy się data stempla pocztowego).

Do wniosku o przyznanie dotacji dołączyć należy:

1) statut wnioskodawcy,
2) wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, sporządzony nie później niż na trzy miesiące przed terminem składania wniosku,
3) sprawozdanie finansowe z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający ubieganie się o dotację,
4) Uchwała Zarządu ROD w sprawie powołania składu Zarządu ROD,
5) wycenę (kalkulację kosztów) w oparciu o aktualne stawki, roboczogodziny i ceny materiałów dla naszego regionu dla infrastruktury, której dotyczy wniosek o dofinansowanie,
6) mapkę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji,
7) oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągniecia zysku.
(Wnioskodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac powinien posiadać pozwolenie na budowę, zgłoszenie , dokumentację i inne wymagane dokumenty zgodnie z prawem budowlanym).

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych o dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy i otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy.

Zadania zlecone do realizacji obejmują dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych:
- W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznacza się środki w wysokości: 100 000,00 zł. (wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych).

Szczegółowych informacji udziela także Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16 (budynek „C” pokój 8), Tel. 044-724-23-11 wew. 597.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij